Pochodzenie imion i nazwisk

Zarówno imiona, jak i nazwiska na przestrzeni wieków ulegały różnorodnym przekształceniom. Większość znanych dziś imion dotarła do Polski dopiero w X w. wraz z chrześcijaństwem i cywilizacją łacińską, a nazwiska spopularyzowały się setki lat później.

Pochodzenie Imion np. Anna

Obecnie znacząca większość imion stosowanych w Polsce ma pochodzenie łacińskie, greckie oraz hebrajskie. Wbrew powszechnej opinii imiona słowiańskie, takie jak Sławomir, Włodzimierz, czy też Boguchwała stanowią mniejszość nadawanych imion. Jednym z ciekawszych przypadków jest imię Anna i Hanna, które ze względu na swoją wspólną etymologię są nierozłącznie związane.

Obydwa wywodzą się z hebrajskiego Hannāh co oznacza wdzięk. Z tego powodu w wielu krajach traktowane są one jak jedno imię. Ponadto duża część Ann na drugie ma na imię Maria. Sytuacja ta nie jest przypadkowa i wiąże się z treścią apokryfów. Jak podają św. Anna miała być matką Marii z Nazaretu. W konsekwencji chrześcijańskie rodziny chcące zapewnić córce i rodzinie szczęście łączyły te imiona.

Pochodzenie nazwisk np. Lewandowska, Lewandowski

Wyjaśnienie pochodzenia wielu nazwisk jest trudniejsze, aniżeli może się wydawać. Chociaż posiadanie godności wydawać się może rzeczą oczywistą to jeszcze do niedawna sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Jak podają źródła chłopstwo i Żydzi w Polsce zaczęli przyjmować nazwiska w dzisiejszym tego słowa rozumieniu dopiero w XVIII i XIX w. Ponadto pochodzenie znaczącej większości współczesnych nazwisk pogrupować można aż na trzy odrębne kategorie.

  • od imion własnych,
  • od nazw pospolitych,
  • od nazw geograficznych.

Z tego powodu poznanie pochodzenia nawet bardzo popularnych nazwisk m.in. Lewandowska może być trudne. Przykładowo Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych państw słowiańskich informuje o miejscowości Lewandów lub Lewandówka, która znajdować się miała na obszarze nieistniejącego już powiatu warszawskiego. Część osób twierdzi, że nazwisko to pochodzi od Lewantu, czyli obszaru od dzisiejszego Egiptu do Syrii.

Jest to wiarygodne, jako że w średniowieczu kupcy z tych obszarów handlowali i osiedlali się w Europie Środkowej, a rdzenna ludność określała ich Lewantami. Z kolei Słownik etymologiczny języka polskiego podaje, iż w XVI w. popularną dziś lawendę określano jako lewanda lub lawanda. W ten sposób nazwisko Lewandowska mogło powstać tak samo, jak Wrzosek od Wrzosu, czy też Fijałkowski od Fiołka. Natomiast jak jest naprawdę nie dowiemy się już nigdy.

Źródła:

Skąd pochodzi Twoje imię?
https://www.youtube.com/watch?v=yv4qGg9Sz6Y

Skąd pochodzą nazwiska
https://histmag.org/Skad-pochodza-nazwiska-481/1

Genealogiczne rodzinne archiwum Lewandowskich
http://www.mlewandowski.pl/etymologia.htm